روزنامه فرهیختگان
شماره : 2441
تاریخ : 1396/12/2
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  3

 • دانشگاه

  2

  13

 • اقتصاد

  9

  10

 • اندیشه

  16

 • جامعه

  6

  7

 • ورزش

  14

  15

 • راهبرد

  12

 • جهان شهر

  11

 • فرهنگ و هنر

  4

 • دانشجو

  8

 • فرهنگ

  5

اخبار این صفحه
 • روند سوءمصرف به مواد مخدر در دانشگاه‌ها رو به کاهش است

 • پاسداران وطن

 • آمار بـد صادرات خوب

 • ارتجاع شیک؛ تفکیک جمهوری اسلامی از انقلاب

 • دو روی سکه ارتجاع

 • با پیچ و خم EPT آشنا شوید

 • حضور مردم تنها راه مقابله با ارتجاع

 • وارد بازی نمی‌شوم

 • از پـذیرش تا رسـوایــی

 • پـایـان مـاراتـن کـنکورها در سـال ۹۶

 • اما و اگرهای یک سقوط

 • به جد امام