روزنامه فرهیختگان
شماره : 2531
تاریخ : 1397/4/13
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  3

 • دانشگاه

  2

  13

 • اقتصاد

  9

  10

 • اندیشه

  16

 • جامعه

  6

  7

 • ورزش

  14

  15

 • جهان شهر

  11

 • فرهنگ و هنر

  4

 • دانشجو

  8

 • فرهنگ

  5

 • قاب

  12

اخبار این صفحه
 • طرح تحول خودرو

 • گسترش رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری سوریه

 • واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی برای کاهش مشکل آب خوزستان بسیج شدند

 • تهدید نفتی از سوئیس

 • معجزه دیالوگ، مسعود شجاعی را پای کار بسیج آورد

 • شهرزاد؛ خوانش پر گاف تاریخ

 • با حفظ موضع، آقای کاپیتان ممنونیم

 • انسداد سیاسی اصلاح‌طلبانه و پریشان‌گویی