روزنامه فرهیختگان
شماره : 2545
تاریخ : 1397/4/31
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  3

  12

 • دانشگاه

  2

 • اقتصاد

  9

  10

 • اندیشه

  16

 • زندگی

  6

 • جامعه

  7

 • ورزش

  14

  15

 • جهان شهر

  11

 • فرهنگ و هنر

  4

 • دانشجو

  8

  13

 • فرهنگ

  5

اخبار این صفحه
 • مردان پولساز سینمای ایران

 • حمایت بانک مرکزی از موسسه ثامن‌الحجج به روایت اسناد

 • تهدید نفتی موضع نظام بود

 • بازگشت «سلامت» به بازار سیاه؟

 • چند آمار خواندنی از کارنامه علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 • شهید بهشتی می‌گفت شورای اسلامی شورای مسلمانان نیست

 • پیرمرد چشم ما بود

 • نه یزد زلزله آمد، نه مشهد طوفان شد