روزنامه فرهیختگان
شماره : 2620
تاریخ : 1397/8/6
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  3

 • دانشگاه

  2

  6

  14

 • اقتصاد

  8

 • اندیشه

  4

  5

 • زندگی

  16

 • جامعه

  15

 • ورزش

  9

  10

  11

 • جهان شهر

  7

 • فرهنگ

  12

  13

اخبار این صفحه
 • دایی دایی وقت جنگه

 • روز استیضاح نقدینگی

 • هر چهار وزیر پیشنهادی رای اعتماد گرفتند؛ رحمانی(صمت) 203رای، دژپسند (اقتصاد)200رای، شریعتمداری (کار) 196رای و اسلامی (راه) 151رای

 • ۵ سیاست نجات‌بخش دانشگاه‌های روسیه

 • رسول ترک تئاتر شد

 • تورم سفره واقعی مردم چقدر است؟

 • ایرانشهری بزک ایدئولوژی‌های فاشیستی

 • دانشگاه آزاد اسلامی رقیب یا مکمل دانشگاه‌های دولتی

 • یک برداشت ساده از اطاله بررسی لوایح مربوط به FATF