روزنامه فرهیختگان
شماره : 2624
تاریخ : 1397/8/12
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  3

 • دانشگاه

  2

  14

 • اقتصاد

  8

 • اندیشه

  6

 • زندگی

  16

 • جامعه

  15

 • ورزش

  9

  10

  11

 • جهان شهر

  7

 • فرهنگ

  12

  13

 • حافظه

  4

  5

اخبار این صفحه
 • واقعیت اقتصاد لیبرال

 • ۲۰ پیشنهاد به دولت برای پســا تحریم

 • زمستانی در کار نیست

 • ایرانشهری رجعت به ساسانیان است

 • یک‌قدم تا شناسایی و دستگیری باند جعل و تخریب دانشگاه آزاد اسلامی

 • رسیدگی به کارتن خواب‌ها وظیفه شهرداری نیست

 • ۲ فرصت جدید داوطلبان علوم پزشکی

 • دانشگاه، رسانه و اربعین