روزنامه فرهیختگان
شماره : 2639
تاریخ : 1397/9/1
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  3

  4

 • دانشگاه

  2

  5

  14

 • اقتصاد

  8

 • اندیشه

  6

 • زندگی

  16

 • جامعه

  15

 • ورزش

  9

  10

  11

 • جهان شهر

  7

 • فرهنگ

  12

  13

اخبار این صفحه
 • وابستگی دانشگاه‌های ایرانی به دولت 2.5 برابر دانشگاه‌های معتبر دنیا

 • ایستادگی مقابل منافع ملی

 • اجماع در نقد گاف ظریف

 • دولت غایب بزرگ شفافیت

 • کاش چند تا عقاد داشتیم

 • خاطره‌نویسی سیاسی هست ولی کم است

 • دانشگاه را به سازمان‌آموزشی پژوهشی و فناوری تبدیل می‌کنیم

 • سلطان کنسرت کیست؟

 • هم خوشحالیم، هم نگران