روزنامه فرهیختگان
شماره : 2646
تاریخ : 1397/9/12
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  3

 • دانشگاه

  2

  5

 • اقتصاد

  8

 • اندیشه

  6

 • زندگی

  16

 • گفت‌وگو

  4

 • ورزش

  9

  10

  11

 • جهان شهر

  7

 • فرهنگ

  12

  13

  14

  15

اخبار این صفحه
 • گل‌آقا دوباره از شهر ما رفت

 • صادرات نفت تا 2 میلیون بشکه

 • پدر امضاهای بی‌ضمانت

 • دانشگاه‌های معتبر دنیا چطور ۹۰ درصد مستقل شدند؟

 • با نحوه نفوذ استعمار نو آشنا شوید

 • نقد لیبرالیسم محور برنامه‌های دانشگاه در آبان ماه