روزنامه فرهیختگان
شماره : 2675
تاریخ : 1397/10/16
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  3

 • دانشگاه

  2

  5

  14

 • اقتصاد

  8

 • اندیشه

  6

 • زندگی

  16

 • جامعه

  15

 • ورزش

  9

  10

  11

 • جهان شهر

  7

 • فرهنگ

  12

  13

 • حافظه

  4

اخبار این صفحه
 • قهـر شهرستـان‌ها با سینمـای ایـران

 • ژنـرال بودجـه‌ها

 • تغییرات بزرگ در انتخابات مجلس

 • تخفیف‌های ویژه شهریه‌ای برای دانشگاه آزادی‌ها

 • آیت‌الله طالقانی: هر حکومتی که مورد حمایت امام خمینی نباشد مورد تایید مردم نیست (16 دی 1357)

 • اهمیت برنامه‌ریزی برای استمرار در اجرای طرح «پایش»

 • مقایسه تطبیقی خصوصی‌سازی در ایران و اروپا