روزنامه فرهیختگان
شماره : 2679
تاریخ : 1397/10/20
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  3

 • دانشگاه

  2

  14

 • اقتصاد

  8

 • اندیشه

  6

 • زندگی

  16

 • جامعه

  15

 • ورزش

  9

  10

  11

 • فارغ التحصیلان

  5

 • جهان شهر

  7

 • فرهنگ

  12

  13

 • حافظه

  4

اخبار این صفحه
 • موافقت آمریکا با خروج شاه

 • آیت الله خمینی: آخرین سنگ رژیم کودتای نظامی است

 • سنجابی: تنها راه حل حکومت، خروج شاه از کشور

 • حافظه

 • تماس و مذاکرات خصوصی آیت الله سیدکاظم شریعتمداری با افراد مختلف

 
 
 
 
 
 
 
روزنامه را ورق بزنید
انتخاب روزنامه :
سال :
ماه :
روز :
Page Generated in 0/5334 sec