روزنامه فرهیختگان
شماره : 2692
تاریخ : 1397/11/6
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  3

 • دانشگاه

  2

  5

  14

 • اقتصاد

  8

 • اندیشه

  6

 • زندگی

  16

 • جامعه

  15

 • ورزش

  9

  10

  11

 • جهان شهر

  7

 • فرهنگ

  12

  13

 • حافظه

  4

اخبار این صفحه
 • دانشگاه طی 30 سال فعالیت خود حسابرسی مستقل مالی نشده است

 • ساز وکار مقابله با تقلب علمی در طرح پایش

 • تحصن دوروزه جمعی از دانشجویان در مسجد لولاگر تهران

 
 
 
روزنامه را ورق بزنید
انتخاب روزنامه :
سال :
ماه :
روز :
Page Generated in 0/2544 sec