روزنامه فرهیختگان
شماره : 2692
تاریخ : 1397/11/6
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  3

 • دانشگاه

  2

  5

  14

 • اقتصاد

  8

 • اندیشه

  6

 • زندگی

  16

 • جامعه

  15

 • ورزش

  9

  10

  11

 • جهان شهر

  7

 • فرهنگ

  12

  13

 • حافظه

  4

اخبار این صفحه
 • مذاکرات بازرگان- بختیار برای مراجعت امام خمینی

 • رادیو لندن: به شرط انتخابات صحیح بختیار حاضر به قبول تغییر رژیم است

 • امام خمینی: تصمیم من برای بازگشت قطعی است

 • اکنون که آیت الله العظمی تصمیم به بازگشت گرفته است بختیار آشکارا تغییر عقیده داده است

 • بختیار: فکر نکنید دولت با تهدید کنار می رود

 • تمام جنایات عوامل رژیم پهلوی در این سالها محکومیت اعدام دارد

 • جبهه ملی تظاهرات طرفداران قانون اساسی را محکوم کرد

 • حافظه

 • تظاهرات مردم علیه دولت بختیار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
روزنامه را ورق بزنید
انتخاب روزنامه :
سال :
ماه :
روز :
Page Generated in 0/7129 sec