روزنامه فرهیختگان
شماره : 2700
تاریخ : 1397/11/15
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  3

 • دانشگاه

  2

  5

  14

 • اقتصاد

  8

 • اندیشه

  6

 • زندگی

  16

 • ورزش

  9

  10

  11

 • جهان شهر

  7

 • فرهنگ

  12

  13

  15

 • حافظه

  4

اخبار این صفحه
 • حداقل بودجه تحقیق و توسعه در دنیا ۴۴۴ برابر ایران

 • انتقام روشنفکری از درخونگاه

 • دیکته لیبرال‌ها

 • گسترش فعالیت‌های علمی بین دانشگاه آزاد اسلامی و کشور عراق

 • ثبت است بر جریده عالم دوام تو

 • بی آرمانی جرم است

 • انقلاب در کلاس درس ما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
روزنامه را ورق بزنید
انتخاب روزنامه :
سال :
ماه :
روز :
Page Generated in 0/6449 sec