روزنامه فرهیختگان
شماره : 2704
تاریخ : 1397/11/23
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  3

  4

 • دانشگاه

  2

  5

  14

 • اقتصاد

  8

 • اندیشه

  6

 • زندگی

  16

 • جامعه

  15

 • ورزش

  9

  10

  11

 • جهان شهر

  7

 • فرهنگ

  12

  13

اخبار این صفحه
 • تلاش برای تولید پایدار در راستای طرح پایش

 • پرورش قارچ‌های دارویی توسط محققان واحد مهاباد

 • رتبه دوم تیم بتن واحد شهر قدس در مسابقه هنر بتنی

 • زنجیره تامین ارتباط شرکت‌های دانش‌بنیان با خریداران

 • بهره‌برداری از مجتمع خلیج‌‌فارس واحد دشتستان

 • افتتاح مرکز مشاوره تخصصی واحد بیرجند

 • افتتاح مرکز آموزشی نانوفناوری واحد بهاباد

 
 
 
 
 
 
 
روزنامه را ورق بزنید
انتخاب روزنامه :
سال :
ماه :
روز :
Page Generated in 0/5493 sec