روزنامه فرهیختگان
شماره : 2720
تاریخ : 1397/12/12
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  2

  15

 • دانشگاه

  3

  4

  5

  6

 • اقتصاد

  8

 • زندگی

  16

 • ورزش

  9

  10

  11

 • جهان شهر

  7

 • فرهنگ

  12

  13

  14

اخبار این صفحه
 • صیانت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در حسابرسی دانشگاه آزاد اسلامی

 • پــروژه نجــات هدفمندی

 • اکــنون فـاضـل

 • ستاره‌هایی که اعتبار تلویزیون را از بین می‌برند

 • کسی که مساله‌اش مدل ماشین است نباید درباره فقر فیلم بسازد

 • سود حسابرسی برای دانشجویان

 • وزارت جهاد کشاورزی مقصر اصلی اختلال در بازار گوشت ایران!