روزنامه فرهیختگان
شماره : 2728
تاریخ : 1397/12/21
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  2

  14

 • دانشگاه

  3

  4

  5

  6

 • اقتصاد

  8

 • اندیشه

  15

 • جامعه

  16

 • ورزش

  9

  10

  11

 • جهان شهر

  7

 • فرهنگ

  12

  13

اخبار این صفحه
 • بسیجی واقعی

 • سود سینما در جیب کیست؟

 • امید به تدبیر رئیس جدید

 • بخشیدن جریمه تاخیر دفاع پایان‌نامه دانشجویان دانشگاه آزاد

 • ۶ دسـتـاورد آچار به دست‌های آزادی

 • ۹۴درصد ازدواج‌های دانشجویی پایدار است

 • یک اشتباه را دوبار تکرار نکنید