روزنامه فرهیختگان
شماره : 2729
تاریخ : 1397/12/22
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  2

  14

 • دانشگاه

  3

  4

  5

  6

 • اقتصاد

  8

 • جامعه

  16

 • ورزش

  9

  10

  11

 • جهان شهر

  7

 • فرهنگ

  12

  13

  15

اخبار این صفحه
 • قـرارداد ۲۰۱۹

 • نسل ذوالفقار

 • ۲۶ محصول فنی دانشگاه که وارد بازار شد

 • خودتحریمی به زبان ساده

 • گره خوابگاه‌های متاهلی‌ کجاست؟

 • پیشنهاد‌هایی برای جمهوری سوم