روزنامه فرهیختگان
شماره : 2747
تاریخ : 1398/2/3
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  2

  14

 • دانشگاه

  3

  4

  5

  6

 • اقتصاد

  8

 • اندیشه

  15

 • جامعه

  16

 • ورزش

  9

  10

  11

 • جهان شهر

  7

 • فرهنگ

  12

  13

اخبار این صفحه
 • امروز؛ آغاز انتخاب رشته دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

 • دانشگاه‌ها به زانو درآمدند!

 • یک بام و دو هوای مجلس برای برگزاری کنکور سراسری

 • 600 عنوان کتاب دانشگاه آزاد در نمایشگاه کتاب

 • دولت‌ها چقدر خـرج آموزش می‌کنند؟

 • دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند اهرم مهمی در سازندگی شهرهای سیل‌زده باشد

 • امروز؛ آغاز انتخاب رشته دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

 • نمایه‌شدن فصلنامه‌ علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه‌ معتبر علمی اسکوپوس