روزنامه فرهیختگان
شماره : 2755
تاریخ : 1398/2/12
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  2

  14

 • دانشگاه

  3

  4

  5

  6

 • اقتصاد

  8

 • اندیشه

  15

 • زندگی

  16

 • ورزش

  9

  10

  11

 • جهان شهر

  7

 • فرهنگ

  12

  13

اخبار این صفحه
 • ترامپ فقط دستکش مخملین‌آمریکا را بیرون آورد

 • راه‌های جبران فاکس گیت

 • ۳۰ هزار میلیارد تومان سوخت

 • تحدید دکتری تضعیف R&D

 • فصل نوینی در جهش علمی و تربیتی جامعه در گام دوم انقلاب را شاهد خواهیم بود

 • خبری از تغییر نتیجه مسابقات نیست

 • آقا اجازه! بهشت چه خبر؟

 • ترامپ فقط دستکش مخملین‌آمریکا را بیرون آورد