روزنامه فرهیختگان
شماره : 2764
تاریخ : 1398/2/23
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  2

  14

 • دانشگاه

  3

  4

  5

  6

 • اقتصاد

  8

 • اندیشه

  15

 • جامعه

  16

 • ورزش

  9

  10

  11

 • جهان شهر

  7

 • فرهنگ

  12

  13

اخبار این صفحه
 • راه شکایت حقوقی از آمریکا باز است

 • خنیفر: در دانشگاه فرهنگیان جذب غیرقانونی هیات‌علمی نداریم

 • گزارش نیلی از آخرین وضعیت سیل

 • عاملی: نیاز به بازمهندسی رشته‌های دانشگاهی برای حل مسائل اجتماعی داریم

 
 
 
 
روزنامه را ورق بزنید
انتخاب روزنامه :
سال :
ماه :
روز :
Page Generated in 0/5033 sec