روزنامه فرهیختگان
شماره : 2786
تاریخ : 1398/3/22
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  2

  14

 • دانشگاه

  3

  4

  5

  6

 • اقتصاد

  8

 • اندیشه

  15

 • جامعه

  16

 • ورزش

  9

  10

  11

 • جهان شهر

  7

 • فرهنگ

  12

  13

اخبار این صفحه
 • واحد تهران‌مرکزی، رتبه اول دانشگاه‌ها در مقابله با تحریم

 • وزارت علوم: دانشیاران متخلف استادیار شدند

 • کنایه دانشجویان به اتفاقات اخیر دیپلماتیک

 • نتیجه انتخابات نشریات در انتظار تصمیم شورای ناظر

 • افزایش شهریه دانشگاه آزاد ۱۹ درصد کمتر از تورم

 • سیستم‌های امنیتی جلسه امتحانات در کشورهای دنیا

 • نتیجه انتخابات نشریات وزارت علوم در انتظار تصمیم شورای ناظر

 • ثبت‌نام بیش از 800 نفر در مسابقه کتابخوانی آداب روزه‌داری، احوال روزه‌داران