روزنامه فرهیختگان
شماره : 2796
تاریخ : 1398/4/3
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  2

  14

 • دانشگاه

  3

  4

  5

  6

 • اقتصاد

  8

 • اندیشه

  15

 • جامعه

  16

 • ورزش

  9

  10

  11

 • جهان شهر

  7

 • فرهنگ

  12

  13

اخبار این صفحه
 • نمادی برای افتخار

 • ردپای مرجعیت بخشی به ISI در قوانین وزارت علوم

 • انتظار برای اعلام تعیین نرخ غذا و خوابگاه دانشجویی

 • آخرین اقدامات برای ایمن‌سازی واحد علوم‌وتحقیقات

 • معرفی 2سایت اینترنتی جعلی با عنوان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

 • رشته‌های تخصصی پزشکی دانشگاه آزاد را زیاد می‌کنیم

 • اجرای طرح تثبیت ریزگردها با استفاده از مالچ رسی

 • فعالیت هزار استاد در شبکه اساتید نخبه و انقلابی

 • معرفی 2سایت اینترنتی جعلی با عنوان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی