روزنامه فرهیختگان
شماره : 2796
تاریخ : 1398/4/3
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  2

  14

 • دانشگاه

  3

  4

  5

  6

 • اقتصاد

  8

 • اندیشه

  15

 • جامعه

  16

 • ورزش

  9

  10

  11

 • جهان شهر

  7

 • فرهنگ

  12

  13

اخبار این صفحه
 • جوان‌گرایی، هزاران امید و چند سوال

 • سرعت مقابله با بدعهدی‌ها را زیاد کنید

 • کالاهای اساسی تامین شد؛ سرعت واردات را کم‌کنید

 • در خدمت و خیانت فیلمفارسی

 • دفاع نولیبرالیسم از نوحنبلیسم

 • رشته‌های تخصصی پزشکی دانشگاه آزاد را زیاد می‌کنیم

 • جوان‌گرایی، هزاران امید و چند سوال