روزنامه فرهیختگان
شماره : 2801
تاریخ : 1398/4/10
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  2

  14

 • دانشگاه

  3

  4

  5

  6

 • اقتصاد

  8

 • اندیشه

  15

 • جامعه

  16

 • ورزش

  9

  10

  11

 • جهان شهر

  7

 • فرهنگ

  12

  13

اخبار این صفحه
 • سال پر ابهام کنکور به سر رسید

 • توضیحات رئیس دانشگاه علامه درباره حواشی اخیر

 • مسائل مالی چالش اصلی دسترسی به پایگاه‌های علمی

 • دانشگاه‌ها در سنجش و پذیرش مستقل شوند

 
 
 
 
 
روزنامه را ورق بزنید
انتخاب روزنامه :
سال :
ماه :
روز :
Page Generated in 0/6233 sec