روزنامه فرهیختگان
شماره : 2810
تاریخ : 1398/4/20
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  2

  14

 • دانشگاه

  3

  4

  5

  6

  16

 • اقتصاد

  8

 • اندیشه

  15

 • جهان

  7

 • ورزش

  9

  10

  11

 • فرهنگ

  12

  13

اخبار این صفحه
 • چرا تنور کنکور دوباره داغ شد؟

 • طبل توخالی تحریم انتخابات

 • طلای سفید صداوسیما

 • مافیای واردات چادر مشکی نفس تولید را گرفت

 • مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد متمرکز با تمهیدات خاص

 • حماسه، زیر سایه گوهرشاد

 • بیهودگی نقد فرهنگی در فضای اقتصاد سیاسی

 • چهارمین جایزه جهانی گوهرشاد برگزیدگان خود را شناخت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
روزنامه را ورق بزنید
انتخاب روزنامه :
سال :
ماه :
روز :
Page Generated in 0/5669 sec