روزنامه فرهیختگان
شماره : 2836
تاریخ : 1398/5/20
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  2

 • دانشگاه

  3

  4

  5

  6

 • اقتصاد

  8

 • اندیشه

  7

 • جامعه

  16

 • ورزش

  9

  10

  11

 • جهان شهر

  14

  15

 • فرهنگ

  12

  13

اخبار این صفحه
 • معامله قرن محکوم به شکست است

 • نسخه اصلی غرب وحشی وحشی

 • پادشاه آدم‌ربا و ملکه فراری‌اش مستند شد

 • بانکی که ۸۰ درصد وام‌ها را به خودش داد

 • با چه رتبه‌ای کجا قبول می‌شوید؟

 • خشونت مسلحانه و نژادپرستی؛ دوگانه ترامپ برای آمریکا

 • دلم می‌سوزد برای آنها که عرفه ندارند

 • برگی دیگر از پروژه نفوذ