ترجمه کتاب جدیدی از اشتراوس

کتاب «ریشه‌های آلمانی» نوشته لئو اشتراوس با ترجمه شروین مقیمی از سوی انتشارات پگاه روزگار نو روانه بازار نشر خواهد شد. کانسپکتیویسم، موقعیت دینی حال حاضر، موقعیت فکری حال حاضر، نیست‌انگاری آلمانی، اگزیستانسیالیسم، فروید: درباره‌ موسی و یکتاپرستی، نامه‌نگاری اشتراوس و گادامر بر سر کتاب حقیقت و روش و یادداشتی در باب طرح فراسوی خیر و شر نیچه از عناوین فصول اصلی این کتاب هستند.