شکایت از فرانسه به دلیل جنایت هسته‌ای

استقلال‌طلبان مجمع‌الجزایر پولینزی با ثبت شکایتی در دیوان بین‌المللی کیفری، دولت فرانسه را به دلیل آزمایش‌های هسته‌ای در اقیانوس آرام به جنایت علیه بشریت متهم کردند. اسکار تِمارو، رئیس‌جمهور پیشین و رهبر استقلال‌طلبان این مجمع‌الجزایر ضمن اعلان این خبر در سازمان ملل متحد گفت: «ما به نمایندگی از تمام قربانیان استعمار هسته‌ای موظف به ثبت این شکایت بودیم. این کار برای پاسخگو کردن تمام روسای جمهوری فرانسه انجام شده است.» پولینزی یکی از سرزمین‌های «ماورا‌ی بحار» فرانسه و بخشی از خاک این کشور به شمار می‌رود. فرانسه در فاصله سال‌های ۱۹۶۶ تا ۱۹۹۶، یکصد وسی وسه آزمایش هسته‌ای در اقیانوس آرام و در نزدیکی این مجمع‌الجزایر انجام داد. پولینزی در حال حاضر نزدیک به ۲۷۰ هزار نفر جمعیت دارد. یک دولت منتخب بومیان و نماینده فرانسه این مجمع‌الجزایر «خودمختار» را اداره می‌کنند.