یک راه‌حل برای جبران کاهش درآمدهای نفتی کشور

با توجه به موقعیت استراتژیک ایران می‌توان با صادرات فرآورده به‌جای نفت خام به بازار منطقه، در کوتاه‌مدت کاهش درآمدهای نفتی به‌دلیل تحریم را جبران کرد. به گزارش «فارس» ایران در طول دهه‌های اخیر عمدتا مشتریان ثابت جهت فروش نفت خام خود داشته و تنوع بخصوصی در این مشتریان ایجاد نکرده است. این امر باعث شده کشور در مقابل تحریم‌ها آسیب‌پذیری بالایی داشته باشد. از این رو می‌توان با تولید فرآورده‌های نفتی از نفت خام و عرضه آن به بازار منطقه کشور را از آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها حفظ کرد. ازجمله بازار‌های موجود در منطقه که دارای پتانسیل مناسب جهت ورود باشد، بازار فرآورده‌های نفت است. به‌عنوان مثال با بررسی میزان مصرف بنزین و گازوئیل تنها در سه کشور هند، ترکیه و پاکستان به رقمی بیش از 400 میلیون لیتر در روز می‌رسیم. این ارقام نشان‌دهنده پتانسیل بالای حال حاضر در منطقه جهت ورود به آن است. ضمن اینکه روند رو به رشد مصرف تنها بنزین و گازوئیل در منطقه خود نشانگر لزوم سرمایه‌گذاری در این زمینه است. جدا از دو محصول اشاره‌شده، وجود فرآورده‌های نفتی بسیار متنوع این اجازه را به ما می‌دهد که در بازارهای بیشتری جهت فروش محصولات خود حضور پیدا کنیم. وجود بازار گسترده‌تر خود تضمین مناسبی جهت درآمدهای ارزی کشور در دوران تحریم‌هاست.

به‌دلیل وجود منابع بسیار غنی کشور در زمینه نفت و موقعیت استراتژیک کشور در منطقه می‌توان با رویکرد تولید فرآورده‌های نفتی و صادرات آنها به بازار گسترده منطقه، منافع این کشورها را به منافع کشور گره زد. این رویکرد ضمن اینکه درآمدهای ارزی کشور را تضمین می‌کند، می‌تواند در گسترش پیوندهای راهبردی با این کشورها موثر واقع شود که موجب حضور پررنگ‌تر ایران در معادلات سیاسی نیز می‌شود. بنابراین با تولید فرآورده‌های نفتی و تامین بازار منطقه به‌جای صادرات نفت خام، ضمن گره زدن اقتصاد منطقه با اقتصاد کشور، می‌توان تا حد امکان از اثرات اقتصادی تحریم‌ها کاست به‌نحوی که وجود مزیت‌های فروش فرآورده‌های نفتی ازجمله بازار گسترده فروش، حجم کم محمولات و معاملات مالی خرد نسبت به فروش نفت خام این درآمد را از تحریم‌های احتمالی مصون خواهد کرد.