پخش فوتبال در قهوه‌خانه‌ها ممنوع نیست

سردارحسین رحیمی، رئیس پلیس تهران خبر ممنوعیت پخش فوتبال در قهوه‌خانه‌ها را تکذیب کرد و در این خصوص توضیح داد: «اصلا این‌گونه نیست و من چنین مطلبی را نگفتم. امروز پلیس یک نهاد اثرگذار در جامعه شده و تمام حرکات آن براساس نیازهای جامعه است. قبلا می‌گفتیم پلیس امنیت‌محور، اکنون می‌گوییم پلیس جامعه‌محور و مردم‌مدار. ما همراه آن چیزی که در چارچوب قانون باشد و آرامش را به جامعه هدیه کند، هستیم. پلیس ضابط قانون است و ما با آن چیزی که مخالف ضوابط قانونی باشد مخالف هستیم. بنابراین ما چنین چیزی نگفتیم. خود من سه شب در قهوه‌خانه‌ها بیدار و شاهد شادی مردم بودم. مردم طبق قوانین و ضوابط شادی کردند و پلیس نیز همراه آنها بود. بنا به تدبیر فرمانده نیروی انتظامی در دستور است که ما پلیس را می‌خواهیم به یک نهاد اجتماعی تبدیل کنیم.»