زنجیره تامین ارتباط شرکت‌های دانش‌بنیان با خریداران

به دنبال این هستیم تا با ایجاد یک مسیر مناسب، شرکت‌های دانش‌بنیان را به خریداران بزرگ که صنایع را نیز شامل می‌شود، وصل کنیم. علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اعلام این مطلب به آنا، گفت: «وظیفه صندوق نوآوری و شکوفایی این است که در کشور جریان نوآوری را احیا کند، به همین دلیل باید به دنبال ارتباط گسترده با نهادهای مختلف ازجمله صندوق‌های پژوهش و فناوری بود.»
او افزود: «با صنعت فولاد، نظام صنفی رایانه‌ای و حتی خودروسازان و قطعه‌سازان ارتباط گرفتیم، همچنین به دنبال تعامل بیشتر با صنایع مختلف ازجمله نفت و پتروشیمی هستیم.» رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اضافه کرد: «به دنبال تعریف طرح و پروژه‌ای هستیم تا خریداران بزرگ ترغیب شوند و شرکت‌های تحت حمایت صندوق، توسعه پیدا کنند و پیشرفت داشته باشند.» او در پایان خاطرنشان کرد: «به دنبال این هستیم تا با ایجاد یک مسیر مناسب شرکت‌های دانش‌بنیان را به خریداران بزرگ که صنایع را نیز شامل می‌شود، وصل کنیم. به‌این‌ترتیب شرکت‌ها متوجه می‌شوند که اگر از این راه جلو بروند، هم خریدار جدی وجود دارد و هم زنجیره تامین شکل می‌گیرد.»