افزایش قیمت کاغذ، نوشت‌افزار را هم گران کرد

سعید حسینی، مدیرعامل مجمع نوشت‌افزار ایرانی اسلامی، در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به افزایش قیمت کاغذ و تاثیر آن بر لوازم‌التحریر گفت: «با توجه به افزایش قیمت کاغذ و دیگر ملزومات تولید نوشت‌افزار، به‌نظر می‌رسد که کار برای تولیدکنندگان نوشت‌افزار در سال‌جاری سخت باشد. به این معنی که دفتر تحریر که در سال گذشته با قیمت هر بند کاغذ 80 تا 100 هزار تومان تولید می‌شد، امروز با افزایش قیمت حدود 500 هزار تومان مواجه است؛ به عبارت دیگر پیش‌بینی می‌شود که قیمت دفتر تحریر چهار تا پنج برابر افزایش داشته باشد.» وی ادامه داد: «اگر در سال قبل دفتر تحریر حداقل با قیمت 1500 تا دو هزار تومان بود، امسال این قیمت به حدود هشت تا 10 هزار تومان افزایش خواهد یافت.» مدیرعامل مجمع نوشت‌افزار ایرانی اسلامی با بیان اینکه افزایش قیمت به این شکل، خرید را برای مردم سخت خواهد کرد، افزود: «مجمع برای رفع این مشکل اقدام به نامه‌نگاری با دستگاه‌های مربوط مانند وزارت ارشاد و آموزش و پرورش کرد تا بتوان با انجام تصمیمات درست و تامین کاغذ، بخشی از این مشکل را حل و دفتر با قیمت مناسب تولید کرد.» حسینی اضافه کرد: «مجمع نوشت‌افزار ایرانی اسلامی اعلام آمادگی کرد تا دفتر تعاونی تولید کرده و تولیدات را از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌دست مصرف‌کننده نهایی و خانواده‌ها برساند.»