printlogo


زنگ هفتم یکی از اهالی فلسفه


فرهیختگان| اولین داستان بلند محمدمنصور هاشمی، از جوان‌ترین اندیشمندان امروز ایران، از سوی نشر چشمه منتشر می‌شود. رمان «زنگ هفتم» اثری ا‌ست‌ حول و حوش دهه 60. هاشمی در این داستان بلند قطعاتی از سرنوشت نسل خود را روایت کرده که انبوهی ماجرا را از سر گذرانده‌اند. او از سال‌ها قبل سوای کارش در زمینه‌ فلسفه به نوشتن داستان و حتی شعر مشغول بوده است. اولین اثر داستانی هاشمی با این شرایط آغاز می‌شود که بازگشت به گذشته و پرسیدن از تصاویر از یاد رفته و مصادیق فراموش‌شده می‌تواند چه وضعیتی را برای او و شخصیت‌های دیگر رمانش مهیا کند. شیوه‌ روایی او کاملا رئالیستی است و از قضا آنچنان هم دنبال طرح گزین‌گویه‌های فکری نبوده و تلاش داشته بیش از هر چیز داستانی را روایت کند که مخاطب را جذب خودش کند. ‌هاشمی پیش از این کتابی  نیز درباره‌ صادق هدایت منتشر کرد بود.


Page Generated in 0/0081 sec