printlogo


معرفی و بررسی کتاب ایران در نخستین سده‌های اسلامی
میان‌پرده تاریخ ایران
زهرا سلیمانی‌اقدم

تاریخ‌نگاری نخستین سده‌های پس از حمله لشکریان اسلام به ایران مملو از تلاش برای حفظ مفردات و انگاره‌های ایرانی از خطر حذف و طرد است؛ امری که به همت مشاهیر ایران زمین محقق و زمینه‌ساز ظهور بزرگ‌ترین اندیشمندان ایرانی در سده چهارم و پنجم هجری شده است. سده‌هایی که از آن به‌عنوان میان‌پرده تاریخ ایرانی یا رنسانس اسلامی یاد می‌کنند؛ سال‌هایی که درخشش ابوالفضل بیهقی در تاریخ، ابوالقاسم فردوسی در ادب، ابوعلی سینا در علم روحانی و ابوریحان بیرونی در علم طبیعی باعث شکل‌گیری درخشان‌ترین دوره اسلامی تاریخ ایران شده است. ماجرای تاریخی این رخدادها بسیار خواندنی و عبرت‌آموز است. کتاب «ایران در نخستین سده‌های اسلامی» از مجموعه مجلداتی است که کاظم فیروزمند برای نشر مرکز ترجمه کرده است. پیش از این او کتاب‌های «پیدایش امپراطوری ایران»، «ساسانیان»، «پارتیان» و «برآمدن اسلام» را ترجمه کرده بود. همه کتاب‌های پیش گفته به سرویراستاری وستا سرخوش کرتیس و سارا استوارت و به همت نشر «مرکز» منتشر شده‌اند. کتاب تازه «ایران در نخستین سده‌های اسلامی» نیز به سرویراستاری ادموند هرتسیگ و سارا استوارت و با ترجمه کاظم فیروزمند منتشر شده است. همه فصول هر پنج کتاب براساس مقاله‌های عرضه شده در دو سمپوزیومی است که در سال‌های 2009 و 2010 در مجموعه «ایده ایران» در لندن برگزار شده است و هر دو به دوره اولیه اسلامی در تاریخ ایران می‌پردازد. این کتاب به موضوعاتی در زمینه تاریخ سیاسی، فرهنگی و دینی ایران در نخستین سده‌های اسلامی ‌پرداخته و این موارد را در کنار موضوعات دیگر مورد بحث و بررسی قرار داده است.‌ خواندن این کتاب به مخاطب این امکان را می‌دهد که درکی متنوع‌تر از تحولات سیاسی، هنری، دینی و ادبی این عصر مهم کسب کند.


Page Generated in 0/0118 sec