روزنامه فرهیختگان
شماره : 2433
تاریخ : 1396/11/19
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  3

 • دانشگاه

  2

 • اقتصاد

  9

  10

 • اندیشه

  16

 • گفت‌وگو

  13

 • جامعه

  6

  7

 • ورزش

  14

  15

 • راهبرد

  12

 • جهان شهر

  11

 • فرهنگ و هنر

  4

 • دانشجو

  8

 • فرهنگ

  5

اخبار این صفحه
 • اصلا نمی‌دانستیم «مقاله علمی »چیست

 • کسانی که برای مردم نسخه ذلت می‌نویسند یا مزدور هستند یا جاهل

 • یک سند مصور از جنگ

 • ۵۳ سال با پهلوی زیر آوار واردات

 • به وقت شام یک حرف جدی در اوج تکنیک

 • نمایش برگزیت در شرق دور

 • اولویت جذب با نخبگان پژوهشی است

 • دانشگاه آزاد اسلامی حرف اول را در ورزش می‌زند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
روزنامه را ورق بزنید
انتخاب روزنامه :
سال :
ماه :
روز :
Page Generated in 0/7078 sec