روزنامه فرهیختگان
شماره : 2705
تاریخ : 1397/11/24
 • صفحه نخست

  1

 • سیاست

  3

  4

 • دانشگاه

  2

  5

  14

 • اقتصاد

  8

 • اندیشه

  6

 • زندگی

  16

 • جامعه

  15

 • ورزش

  9

  10

  11

 • جهان شهر

  7

 • فرهنگ

  12

  13

اخبار این صفحه
 • سوداگری ۴۲ هزارمیلیاردی بانک‌های دولتی

 • پروژه حذف کنکور ناکام ماند؟

 • سهم استاد به دانشجوی دانشگاه آزاد 1.5 برابر میانگین کشوری

 • ۴۰ سال درخشش زنان در سینمای انقلاب

 • فـیلـم ورشــو

 • دستفروش بالای دستفروش بسیار است

 • نقش‌ چلیپا بر سینمای علی حاتمی

 • چالش اعتماد در نظام بانکی